عنوان‌ها
معاونت پژوهش وفناوری


نام و نام خانوادگي: محمدرضا شادمنامن 

  مدرك تحصیلی  : دكترا

  درجه علمي:  استاديار

  رشته:   زبان و ادبیات فارسی

 پست الکترونیکی :  
m.shad@aukh.ac.ir

 

دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد