عنوان‌ها
گروه پزشکي


نام و نام خانوادگي: معصومه خيرخواه

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته:  مامائی

   سوابق:
******

 نام و نام خانوادگي: مريم جعفربگلو

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته:  آموزش مامايي

   سوابق:
******

نام و نام خانوادگي: فردانه قليپور

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته:  پرستاري

   سوابق:
******

نام و نام خانوادگي: معصومه سهرابي

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته:  مامائي

   سوابق:

نام و نام خانوادگي: نرگس اسکندری

  مدرك : دانشجوی دکترا

  درجه علمي:  مربی

  رشته:  مامائي

   سوابق


نام و نام خانوادگي: فاطمه شیخان

  مدرك : فوق لیسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته:  مامائي

   سوابق

نام و نام خانوادگي: تهمینه  مرادی

  مدرك : فوق لیسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته: پرستاری

   سوابق
نام و نام خانوادگي: منیر محمدعلیپور

  مدرك : فوق لیسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته: مامایی

  سوابق


نام و نام خانوادگي  :  مینا حبیب نیا

  مدرك : فوق لیسانس

  درجه علمي:  مربی

  رشته: پرستاری

   سوابق
دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد