عنوان‌ها
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات


نام و نام خانوادگي: فرامرز جليلي

مدرک تحصيلي :ليسانس

سوابق کاري :

از بدو استخدام مسئوليت فناوري واحد خلخال 


  پشتيبان نرم افزار آموزشي و شهريه سيدا 4 در مناطق
2-9-19-20
  کارشناس فناوري منطقه 2داشنگاه آزاد اسلامي
کارشناس نرم افزار سيدا 4 سازمان مرکزي

اهداف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات :

1)  نگهداری سيستمهای جامع و يکپارچه مکانيزه آموزشی ، دانشجوئی ، اداری مالی ، پژوهشی و ساير سيستمهای مورد نياز دانشگاه

2) تامين ، نگهداری و پشتيبانی از سيستمهای سخت افزاری و ارتباطی و شبکه مورد نياز دانشگاه با استفاده از آخرين فناوری های روز

3)فراهم نمودن تجهيزات و ارائه خدمات اينترنتی مورد نياز اساتيد ، دانشجويان و کارکنان دانشگاه در امور اجرائی

 تهيه و توليد امار مورد نياز مسئولين و مديران اجرائی و ستادی دانشگاه در سطح واحد ،منطقه و سازمان مرکزی


دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد