عنوان‌ها
معاونت پژوهش و فناوري
نام و نام خانوادگي: محمدرضا شادمنامن

  مدرك تحصیلی : دكتری تخصصی

  مرتبه علمي:  استاديار

  رشته:   زبان و ادبیات فارسی

رزومه کاری و پژوهشی

 دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد