عنوان‌ها
اهداف پژوهش

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اهداف:

   1. تقويت و ارتقاء كيفيت تحقيقات برنامه تحصیلات تکمیلی و اولویت دادن به موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد

  2. سوق پژوهش به سوي نيازهاي منطقه‌اي و ملي

  3.تدوين و واگذاري دانش فني و تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي

  4.برنامه ريزی برای حرکت به سمت دانشگاه پژوهش محور و مولد دانش با تقويت نقش محوری اساتيد و توسعه تحصيلات تکميلی

  5.اعمال سياست های تشويقی به منظور توسعه فناوری و تجاری سازی نتايج پژوهش ها

  6.مشاوره به پژوهشگران و محققين دانشگاه در امور پژوهشی و فناورانه

  7.تبيين اولويتهای پژوهشی دانشگاه و حمايت از فعاليتهای پژوهشی گروهی

  8.فراهم کردن زمينه های لازم برای افزايش توليدات علمی شامل :

    •انجام طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی توسط اعضاء هيئت علمی

   •تشويق و پشتيبانی اعضای هيئت علمی در انتشار مقالات علمی در مجلات علمی و پژوهشی ، ISCو .ISI

   •تشويق و پشتيبانی اعضای هيئت علمی در شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی داخلی و بين المللی

  •تشويق و پشتيبانی گروههای آموزشی در ارائه همايشهای داخلی ،منطقه ای ،ملی و بين المللی

  •انتشار کتب و مجلات علمی

  9.ايجاد و گسترش کتابخانه های سنتی و ديجيتالی در حد استاندارد و تامين کتب و مجلات مورد نياز کتابخانه ها .

  10.کسترش ارتباط با صنعت و جامعه و کاربردی کردن پژوهش ها و هماهنگی های لازم در معرفی دانشجويان کارآموز به سازمانها.

  11.تامين و تکميل تجهيزات آزمايشگاه ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی ذيریط.

  12.ايجاد و توسعه مراکز تحقيقاتی (پژوهشکده) با همکاری گروه های آموزشی.

  13.راه اندازی و گسترش انجمن های علمی با همکاری اساتيد و دانشجويان دانشکده ها و گروه های آموزشی ذيربط.

  14.نظارت و پشتيبانی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی .

  15.هدایت پایان نامه ها ی رشته ها ی علوم انسانی  موجود در دانشگاه آزاد واحد خلخال بسوی مسایل، قرآنی،  اسلامی ، موضوعات        نهج البلاغه ، بیداری اسلامی ، اقتصاد مقاومتی  و مسایل روز جهان اسلام.

  16.برگزاري نمايشگاه ها ،همایش ها ، سمینار ها و تشکیل جلسات و کرسی های آزاد اندیشی وبر گزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف علمی و تسهیل زمینه فعالیت اعضای باشگاه پژوهشگران جوان

 

 

راهكارها:

  1. ارتقاي كمي و كيفي ظرفيت پژوهشي و بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي موجود (نشو ظرفيت پژوهشي خلاق سرمايه انساني)

    تشويق اعضاي هيات علمي به منظور دستيابي به استانداردهاي پژوهشي و ارتقاء استانداردهاي دانشگاه

  • تامين نيروي انساني
  • ارتقاي توانمنديهاي تحقيقاتي پژوهشگران
  • تقويت معيشت تمامي نيروهاي انساني فعال در امر توليد دانش و فن و تشويق و ترغيب مستمر آنان
  1. ارتقاي كمي و كيفي ظرفيت پژوهشي و بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي موجود (ارتقاء ظرفيت پژوهشي خلاق ارتباطات، خدمات و استانداردها)
  • تقويت نظام ارتباطي دانشگاه با دستگاههاي اجرايي و نهادهاي علمي
  • افزايش انتشارات علمي
  • استانداردسازي فعاليت‌هاي پژوهشي

·         دستيابي به استانداردهاي لازم از نظر شاخص‌هاي اساسي از جمله فضاي فيزيكي، تجهيزات آزمايشگاهي

·         تسهيل تامين تجهيزات، مواد و وسايل آزمايشگاهي با استفاده از توانمندي داخلي

چالشهای در پيش رو:

·         عمق بخشيدن به کارهای پژوهشی

·         چاپ مقالات اصيل در مجلات معتبر

·         انجام فعاليت های مرتبط با صنعت

·         گسترده تر کردن فعاليت پژوهشی و صنعتی در بين اساتيد

·         ارتقاء رتبه پژوهشی و صنعتی دانشگاه

·         تغيير نگاه سنتی به نگاه جديد در مورد ماموريتهای دانشگاه

دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد