چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠  |  
 » 
عنوان‌ها
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
گروه مدیریت و حسابداری


نام و نام خانوادگي: حجت اله درخشان

  مدرك : دانشجوی دکترا

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهمدیریت صنعتی

   سوابق:


 نام و نام خانوادگي: سيدمحمدامين علوي

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  مدیریت صنعتی

   سوابق:


 نام و نام خانوادگي: نسرين خدابخشي هفشجاني

  مدرك :     دکترای تخصصی

  درجه علميعضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهمدیریت دولتی و مالی

   سوابق:
******نام و نام خانوادگي: كمال عبادزاده

  مدرك : دانشجوئي دکترا

  درجه علميعضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهمدیریت بازرگانی

   سوابق:


نام و نام خانوادگي: كمال عيسي پور

  مدرك : دانشجوئي دکترا

  درجه علميعضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهمدیریت صنعتی

   سوابق:

نام و نام خانوادگي: ارش فرهودي

  مدرك :   دانشجوی دکترا

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهمدیریت بازرگانی

   سوابق:

نام و نام خانوادگي: ناصر علي رمضاني

  مدرك : دكترا

  درجه علمي استادیار و: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهمدیریت دولتي

   سوابق:


نام و نام خانوادگي: ميرفرهاد صديق محمدي

  مدرك : دانشجوئي دکترا

  درجه علميعضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهعلوم اقتصادي

   سوابق:


نام و نام خانوادگي: محمد عليپور چلنبر

  مدرک : دکترای تخصصی

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهحسابداری

رزومه    


نام و نام خانوادگي: يوسف گرشاسبي

  مدرك : دانشجوی دکترا

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشتهحسابداری

   سوابق:

لینک‌های مرتبط

           


   
         
   
         

   
         
   
         

   
         

            

   
         

   
           

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

   
            
 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد