دفتر توسعه آموزش

معرفی دفاتر توسعه آموزش 

دفتر توسعه آموزش     Education Development Office

 دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه آزاد خلخال در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و با هدف ارتقاي كيفيت آموزش در چهار حيطه برنامه ريزي ، ارزشيابي ، پژوهش در آموزش و رشد و بالندگي اعضاء هيأت علمي تشكيل و بر اساس شرح وظايف معين و تعامل با مركز توسعه آموزش دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه آزاد خلخال شروع به فعالیت نموده است.

 وظایف EDOدفتر توسعه آموزش دانشكده ساختاري از مجموعه معاونت آموزشي دانشكده است كه درراستاي رسالت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاءكيفيت آموزش دانشكده اساتيد را ياري نمايد و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرايند آموزشي در دانشكده كمك موثري را بعمل آورد. بدين منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حا ل و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.

فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری مامایی بر اساس سیاست های کلی دانشگاه و هدف کلی ارتقاء امر مهم آموزش و بالا بردن سطح علم دانشجویان و دانش آموختگان برنامه ریزی واجرا می گردد. بر این اساس وظایف این دانشکده حول پنج محور اساسی تبیین گردیده است :
 1-  بارور ساختن  و کار آمد ساختن پژوهش در امر آموزش

2- برنامه ریزی آموزشی

3- ارزشیابی آموزشی و بررسی نقاط ضعف و قوت آن

4- برنامه ریزی جهت آموزش مداوم

5- برنامه ریزی برای توانمند سازی اساتید و اموزش اعضاء هیئت علمی
دفتر توسعه آموزش دانشکده با تکیه بر5 محور فوق در تلاش بوده است فرایند آموزش را در سطح دانشکده ارتقاء بخشد و  با تلاش شبانه روزی دفتر و بهره گیری از تجارب و نظرات اساتید و اعضاء هیئت علمی به تربیت کارشناسانی مجرب و متبحر در حیطه پرستاری و مامایی و متعهد به ارزش های اسلامی کمک کند تا از این طریق بتوان جامعه ای سلامت و عاری از بیماری را بنا نهاد.

مسئول دفتر توسعه مطالعات و آموزش دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه آزاد خلخال

فردانه قلی پور

 

 دانشکده پرستاری    EDOاعضای

 

سمت

تحصیلات

نام خانوادگی

نام

مسئول توانمندسازی اساتید و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

قلی پور

فردانه

مسئول ارزشیابی اساتید

کارشناسی ارشد

مرادی

تهمینه

مسئول پژوهش اساتید

کارشناسی ارشد

سهرابی

معصومه

 

ارزشیابی evaluation

کیفیت آموزش و ارتقاء آن به یکی از چالش های اصلی پیش روی نظام های دانشگاهی در دهه های اخیر تبدیل شده است. از این رو انتظار میرود نظام های دانشگاهی وضعیت موجود خود و میزان تطابق آن با وضعیت مطلوب ( اهداف و استانداردها ) را مورد توجه قرار دهند، عدم مطابقت ها را تشخیص داده و برای رفع آن چاره جویی کنند. این امر توسط یک رهیافت مناسب ارزشیابی که وضعیت عوامل تشکیل دهنده نظام و عملکرد آن را مورد قضاوت قرار دهد، امکان پذیر میباشد.  در این خصوص نقش ارزشیابی درونی جهت شناخت قوت ها و ضعف ها ، فرصتها و تهدیدها به عنوان مبنای برنامه ریزی توسعه و بهبود قابل توجه است. با توجه به ارتباط بسیار نزدیک کیفیت فعالیتهای دانشگاهی با کیفیت فعالیت گروه های آموزشی، مناسب ترین حالت برای ارزشیابی کیفیت دانشگاهی، شروع ارزشیابی در سطح گروه های آموزشی می باشد

 ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود
-
بهبود ساختار و روش ارزشیابی دانشجو
-
ارزشیابی اعضای هیئت علمی
-
ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد
-
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
بررسی مشکلات تحصیلی ، افت تحصیلی ، موفقیت تحصیلی دانشجويان

 

استعداد درخشان

انتخاب  استعدادهای درخشان دانشکده بر اساس استانداردهای ابلاغی EDC دانشگاه.
-
 بهبود برنامه های حمایت از استعدادهای درخشان دانشکده و برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشجویان مربوطه.

توانمند سازی اساتید   Teacher Training

- برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت EDC
-اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیئت علمی
- مشاركت درتدوين فرم ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي
-- هماهنگي جهت شركت اعضا هيت علمي دانشكده در كارگاههاي توانمند سازي EDC

پژوهش در آموزش research in education

-تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه آموزش دانشکده
-
ترغيب اعضاي هيأت علمي جهت انجام طرحهاي پژوهش در آموزش
-
همكاري در اجراي جشنواره آموزش شهيد مطهري
 -
مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

رسالت دفتر
ارتقای سطح آموزش و یادگیری با هدف آموزش و تربیت نيروي انساني کارآمد ، شایسته و متعهد وخلاق برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت جامعه
توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و بامشارکت فعالانه اساتيد و دانشجويان.

دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد