صفحه اصلیحوزه رياستمعاونت اداری و مالیمعاونت پژوهش وفناوریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیسامانه آموزشارتباط با ما
  • برگزاری جلسه مدیران گروهای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
    دانشگاه

  • دکتر درخشان : برگزاری مرتب جلسات مدیران گروه های آموزشی و بررسی مشکلات آموزشی را ، ارائه خدمات دهی بیشتر به دانشجویان دانست.
    دانشگاه خلخال

  • دسته عزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
    دانشگاه