صفحه اصلیحوزه رياستمعاونت اداری و مالیمعاونت پژوهش وفناوریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیسامانه آموزشارتباط با ما
 • برگزاری کارگاه آموزشی نسخه نویسی در مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
  دانشگاه

 • برگزاری کارگاه آموزشی نسخه نویسی در مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
  دانشگاه خلخال

 • برگزاری کارگاه آموزشی نسخه نویسی در مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
  دانشگاه آزاد اسلامی

 • حضور امام جمعه محترم شهرستان خلخال وهیات همراه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
  دانشگاه