صفحه اصلیحوزه رياستمعاونت اداری و مالیمعاونت پژوهش وفناوریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیسامانه آموزشارتباط با ما
  • برگزاری اولین همایش ملی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
    دانشگاه

  • تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
    دانشگاه خلخال

  • نشست تخصصی «رهیافتی به مسائل اجتماعی از منظر قرآن کریم» در دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
    دانشگاه