صفحه اصلیحوزه رياستمعاونت اداری و مالیمعاونت پژوهش وفناوریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیسامانه آموزشارتباط با ما
  • جشن باشکوه دانشجویان فارغ التحصیل پرستاری ومامایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
    دانشگاه

  • روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در بین اردارات شهرستان خلخال به عنوان روابط عمومی برتر تجلیل شد
    دانشگاه خلخال

  • جشن باشکوه دانشجویان فارغ التحصیل پرستاری ومامایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
    دانشگاه